اتوماسیون صنعتی

آشنایی با اتوماسیون صنعتی و انواع آن اتوماسیون صنعتی و انواع آن ، بعلت پیشرفت سریع تکنولوژی، همه­ سیستم­ های پردازش صنعتی، کارخانجات، ماشین آلات صنعتی، امکانات آزمون و غیره از حالت مکانیزه به اتوماسیون صنعتی تغییر کرده ­اند. یک سیستم مکانیزه نیاز به دخالت انسان برای عملیات ماشین­های عمل …